Wybory 2018 - Sokółka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Uważam, że okres dwóch moich kadencji na stanowisku wójta gminy Nowy Dwór nie był okresem straconym. Mogę śmiało stwierdzić, że był to okres dużego rozwoju gminy, dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z różnego rodzaju programów - stwierdza Andrzej Humienny, wójt Nowego Dworu.

 

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na wójta Nowego Dworu?

- Wójtem jestem już drugą kadencję. Po latach moich starań gmina nawiązała współpracę z partnerami z zagranicy, tj. Białorusi, Litwy i Niemiec, z którymi jesteśmy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych. Pozyskaliśmy na nie duże środki unijne. Oprócz tych inwestycji w latach 2018 -2019 będziemy realizować też inne zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Wspomnę o nich w dalszej części. Moja osoba jest gwarantem, że już rozpoczęte inwestycje zostaną zrealizowane. Uważam, że mogę dalej skutecznie pracować na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Obecnie kończę drugą kadencję na stanowisku wójta gminy Nowy Dwór. Nawiązałem szereg kontaktów i znajomości z osobami piastującymi wysokie stanowiska służbowe. W swojej pracy wykazałem się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wykonaniem szeregu inwestycji na terenie gminy. Przed gminą stoją wyzwania związane z realizacją wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Moja wiedza, zdobyte doświadczenie i umiejętności gwarantują, że gmina nadal będzie realizowała zadania inwestycyjne ze środków zewnętrznych, które przyczynią się do jej rozwoju i wpłyną na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców. Moi wyborcy wiedzą, że na stanowisku, które obecnie piastuję sprawdziłem się. Jestem gwarantem stabilności dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  

Czy obawia się pan konkurentów?

- Jak najbardziej. Konkurencji zawsze należy się obawiać, a zarazem ją szanować. Dotyczy to konkurencji merytorycznej, a nie tzw. oszołomów. Słowa krytyki, jeśli są zasadne, zawsze przyjmuję z pokorą. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych, każdemu może przytrafić się podjęcie nie do końca dobrej decyzji. Jest takie powiedzenie, że ten nie popełnia błędu, kto nic nie robi. Potrafię przyznać się do błędu, jeśli go popełniłem. Jestem otwarty na merytoryczną debatę dotyczącą sytuacji, wizji rozwoju gminy z kontrkandydatami na stanowisko wójta gminy Nowy Dwór. Nie toleruję jednak kłamstwa, obłudy oraz demagogii, którymi często kontrkandydaci posługują się w kampanii wyborczej.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

- Uważam, że okres dwóch moich kadencji na stanowisku wójta gminy Nowy Dwór nie był okresem straconym. Mogę śmiało stwierdzić, że był to okres dużego rozwoju gminy, dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z różnego rodzaju programów, m.in. PROW, Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, itp. Tych środków mogliśmy pozyskać jeszcze więcej, barierą był i jest tzw. wkład własny gminy. Głównymi dochodami gminy są: podatek rolny oraz od nieruchomości. W skali roku jest to kwota około 730 000 zł.

W rankingu organizowanym przez tygodnik „Wspólnota” dotyczącym dochodu na jednego mieszkańca w 2017 roku, Gmina Nowy Dwór zajęła jedno z ostatnich miejsc, tj. 2367, na 2478 gmin w  kraju - z dochodem 656,49 zł. na osobę.

Dla  porównania  wyniki innego rankingu tegoż samego tygodnika dotyczące wysokości wydatków na inwestycje samorządowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie za lata 2014 – 2016. Na 1596 gmin wiejskich, gmina Nowy Dwór zajęła 20. miejsce z kwotą 1675,03 zł wydatków na jednego mieszkańca. W rankingu za latach 2013 - 2015 zajęliśmy 45. miejsce. Jest to niewątpliwie duży sukces.

Zestawienie  inwestycji wykonanych i będących w trakcie realizacji w  podczas mojej obecnej kadencji na stanowisku Wójta Gminy lata 2014- 2018 w zakresie przebudowy i modernizacji dróg  i  infrastruktury technicznej  w Gminie  Nowy Dwór:  

 

Okres realizacji

 

Tytuł zadania

Wartość zadania ogółem

Dotacja z budżetu państwa

Środki własne gminy

 

2015 r.

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych- nr 1251B na odcinku Bieniowce –Butrymowce-Kudrawka -nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie- Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie”

 

2.970 640,00

 

1.395 047’00

 

716 876 ,00

 

2016 r.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103585B Chilmony – Bobra Wielka wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie

 

1.280 031,44

 

627.763,10

 

652.268,34

 

2018 r.

 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Przebudowa drogi powiatowej o długości 4,78km

 

3.430733,38

 

1.590606,00

 

540 127,38

 

2018 r

 

Przebudowa dróg gminnych nr 103591B ul. Łąkowa, 103597B ul. Południowa w gminie Nowy Dwór

 

1.328171,28

 

654496,54

 

673 674,74

 

2018- 2019 r.

Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk – Wasilewicze –Ostasha - Kadysh w obwodzie grodzieńskim . Przebudowa drogi gminnej o długości 5,5km wraz z zakupem doposażenia drogi

 

9677754,22

 

8709978,80

 

542 100,00

 

2018- 2019 r.

 

Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór "Mój Rynek. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór przy ulicy Łąkowej

 

471455,45

 

171468,45

 

299 987,00

 

2018 – 2019 r.

Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie. Budowa Stacji Uzdatniania Wody "Rogacze", przebudowa przepompowni ścieków w Nowym Dworze, zakup wozu asenizacyjnego

 

1166 094,57

 

603240,00

 

562 854,57

2018 – 2019 r.

Remont skrzyżowania drogi

wojewódzkiej nr 670 z drogą powiatową nr 1249B.

 

 

1 500 000,00

 

 

70000,00 zł.


Ogółem w kadencji 2014-2018 wykonaliśmy zadania inwestycyjne na kwotę 21 848 880,34 zł, w tym:
- pozyskaliśmy dotacje na kwocie – 15 252 599,99 zł
- środki własne  gminy w kwocie -  4 057 879,03 zł.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- W 2014 r., kiedy kandydowałem na stanowisko wójta gminy, miałem program wyborczy. Ująłem w nim zadania inwestycyjne, których realizacja była priorytetem mojej kadencji. Zadnia tam ujęte zrealizowałem w 80 procentach, niektóre nie były ujęte, a zostały zrealizowane, np. przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą  powiatową nr 1243B. Prowadząc kampanię wyborczą w 2014 r., odwiedzając mieszkańców Koniuszek, obiecałem im, że do 2018 r. wyasfaltuję drogę powiatową do wsi Koniuszki. Niestety, nie udało mi się tego zrealizować i to jest największa moja porażka w obecnej kadencji. Robiłem wszystko co mogłem, aby drogę tę wyremontować. W ramach programu PROW złożyliśmy wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1243B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1240B Koniuszki – Nowosiółki. Po ocenie wniosku przez komisję oceniającą zabrakło nam trzech punktów. Przy odrobinie dobrej woli Zarządu Powiatu Sokólskiego zadanie to mogliśmy wykonać korzystając z innych środków pomocowych.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe pięć lat w przypadku wygranej?

Główne cele mojego działania przyszłą kadencję to:

• dalsze pozyskiwanie środków unijnych na budowę

- dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej:
1) 1243B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1240B Koniuszki – Nowosiółki
2) 1250 B droga 1249B – Synkowce,
3)  1246 B  Chilmony – Dubaśno,

-  dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
1) ulice w Nowym Dworze oraz odcinek drogi do cmentarza rzymsko-katolickiego,
2) 103587B  Synkowce-Kudrawka
3) 103588B Jaginty-Chorużowce
4) 103589B Droga wojewódzka 670-Plebanowce-droga powiatowa 1249

• pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz do wytwarzania źródeł energii odnawialnej, które przyniosą  gminie nowe źródła dochodów oraz stworzą możliwość utworzenia nowych stanowisk pracy, których gminie brakuję.

• ciąg dalszy prac przy rozbudowie infrastruktury technicznej przy zbiorniku małej retencji wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza w miejscowości Bobra Wielka. Docelowo przekształcenie go w ośrodek rekreacji i wypoczynku.

Co by pan robił, gdyby nie został pan wójtem?

- Na brak zajęć nie narzekam. Prowadzę dobrze prosperujące gospodarstwo rodzinne. Specjalizuję się w produkcji roślinnej zbóż. Prowadzę 3-hektarową plantację truskawek oraz 10-hektarową plantację tytoniu.

* * *

Takie same pytania przesyłamy wszystkim kandydatom na wójtów i burmistrzów z powiatu sokólskiego. Nie ze wszystkimi udało nam się jednak do tej pory skontaktować. Jeśli zamierzasz ubiegać się o najwyższy urząd w gminie, daj się poznać mieszkańcom! Skontaktuj się z nami mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udzielone pisemnie odpowiedzi opublikujemy na portalu wybory2018.iSokolka.eu. 

opr. (pb)

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka