Wybory 2018 - Sokółka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Za mną przemawia wiedza, doświadczenie i skuteczność w działaniu - uważa Tadeusz Ciszkowski, kandydat na burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

 

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na burmistrza?

- Na moją decyzję mieli wpływ mieszkańcy naszej gminy. Gdy spotykałem się z nimi, wspominali moje zaangażowanie w rozwiązywanie ich problemów, bądź wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia. Podkreślali moją dostępność jako burmistrza, sympatyczny, a zarazem merytoryczny sposób załatwiania spraw, z którymi do mnie przychodzili. Akcentowano też to, że nigdy nikogo nie faworyzowałem i to, że ponownie powinienem zostać burmistrzem. Trudno było oprzeć się tym argumentom. Po głębokim przemyśleniu, podjąłem decyzję o kandydowaniu na tę zaszczytną funkcję. Stąd również pochodzi moje wyborcze hasło: „Najważniejsi są ludzie, a nie polityka!”

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Za mną przemawia wiedza, doświadczenie i skuteczność w działaniu. Jestem człowiekiem racjonalnym przy podejmowaniu decyzji i konsekwentnym ich realizowaniu. Mam wymagane wykształcenie i praktykę związaną z wieloletnim zarządzaniem placówkami szkolnymi. Jest to o tyle ważne, bo wydatki związane z oświatą i wychowaniem stanowią połowę budżetu gminy. Mam również ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania inwestycjami unijnymi oraz prawa w administracji samorządowej. Pozwoliło mi to przez wiele lat sprawnie zarządzać administracją samorządową, a przede wszystkim skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na gminne inwestycje. W okresie mojej działalności na inwestycje gminne pozyskaliśmy 24,3 mln zł.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Demokracja jest takim ustrojem państwa, w którym wszyscy obywatele mają równe prawa. Mają również równe szanse ubiegania się o stanowiska pochodzące z wyborów. Ani wiek, ani inne czynniki, nie są zaletą, ani wadą. Wyborca kieruje się swoją oceną kandydata i ja to w pełni szanuję. A konkurencja pomiędzy kandydatami jest naturalnym elementem demokracji. Kandydowanie wielu osób sprawia, że ścierają się poglądy i postawy, co tylko może przynieść korzyść społeczeństwu. Każdego konkurenta darzę szacunkiem. Oczywiście wierzę, że wyborcy zdecydują, że to ja zostanę burmistrzem.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

- Moja aktywność na terenie gminy rozpoczęła się od założenia i wieloletniego redagowania czasopisma „Głos Dąbrowy”.

Mieszkając w Kamiennej Nowej zorganizowałem rolników do zakładania plantacji truskawek.

Przez szereg lat byłem współorganizatorem imprezy profilaktyczno-wychowawczej – Laur jasionowskiego wiatraka, a także międzynarodowych plenerów malarskich w Różanymstoku.

W czasie mojej pracy na stanowisku burmistrza Dąbrowy Białostockiej zbudowano wiele kilometrów dróg asfaltowych, które zdecydowanie poprawiły komunikację na terenie gminy, min.: Suchodolina-Reszkowce, szosa wojewódzka-Kropiwno-Ostrowie, Dąbrowa ul. Kołłątaja, Bagny-Jałówka, Nierośno-Reszkowce, Dąbrowa-Harasimowicze-Wielki Staw, Dąbrowa-Ostrowie. Na potrzeby rolników w zakresie dróg dojazdowych do pól zostały zrekultywowane drogi gruntowe, m.in. w: Łozowie (dwie drogi), Kamiennej Starej (od Osmołowszczyzny), Krugle, Mościsze oraz na granicach sołectw: Bagny-Wroczyńczyzna, Kirejewszczyzna-Miedzianowo.

W ramach ochrony środowiska zmodernizowano w Dąbrowie stację uzdatniania wody (wartość zadania - 3,3 mln zł)  i oczyszczalnię ścieków (wartość zadania – 5,9 mln zł). Skanalizowano ulice: Jasionówka (II etap), Małyszówka. Zbudowano wodociąg i kanalizację na ulicy: Armii Krajowej, Dworcowej, Przytorowej, Świerkowej, Wierzbowej. Na terenach wiejskich wybudowano przeszło 20 km wodociągów oraz 444 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Należy dodać, że inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w radykalny sposób poprawiły warunki życia naszych mieszkańców.

Społeczność wiejska otrzymała nowe lub wyremontowane świetlice w: Bagnach, Grzebieniach, Jacznie, Kamiennej Starej, Olszy, Reszkowcach, Zwierzyńcu Wielkim.

W trosce o dzieci w Dąbrowie zbudowano pięć placów zabaw, a po jednym w Różanymstoku i Zwierzyńcu Wielkim.

Wspierając dąbrowskie placówki oświatowe przeprowadzono termomodernizację przedszkola i szkoły podstawowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Biorąc pod uwagę aktywność sportową młodzieży, wsparto finansowo budowę hali sportowej przy dąbrowskim liceum, a także dokonano remontu kapitalnego sali gimnastycznej przy szkole podstawowej oraz zbudowano kompleks boisk przy gimnazjum.

W Różanymstoku przebudowano za pomocą polbruku uliczki pomiędzy blokami mieszkalnymi, zapewniono mieszkańcom teren pod garaże, zbudowano plac zabaw, zaadaptowano budynek po garażu na mieszkania socjalne, zainstalowano kolektory słoneczne na kotłowni osiedlowej, zbudowano kompleks boisk „Orlik”, dofinansowano renowację ołtarzy w miejscowej bazylice.

Mając na względzie walory architektoniczne świątyń na terenie gminy, dokonano ich podświetlenia, a w Kamiennej Starej dodatkowo wsparto wykonanie instalacji odgromowej na kościółku.

Przypominam, że na inwestycje pozyskano przeszło 24 mln zł.

Ważnym zadaniem była współpraca z sołectwami i wpieranie ich mieszkańców min. w zakresie wspólnego remontu dróg żwirowych i gruntowych.

Udało się powołać do życia Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego i wypromować klinek dąbrowski. Przy współpracy z ośrodkiem kultury został utworzony zespół wokalny Ad Rem oraz dziecięcy zespół fletów, a przy współpracy ze szkołą podstawową - szkolna orkiestra dęta.

Oczywiście ilość działań można jeszcze mnożyć. Świadczą one o moich umiejętnościach, determinacji i zdolnościach organizacyjnych.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- Jak zwykle trudno mówić o swoich porażkach. Jednak człowiek musi być samokrytyczny i wyciągać wnioski ze swojej działalności. Uważam za porażkę to, że nie mogłem zaspokoić potrzeb mieszkaniowych, chociaż wiele rodzin otrzymało mieszkanie komunalne, czy też socjalne.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe pięć lat w przypadku wygranej?

- Potrzeb w naszej gminie jest wiele. Jednak budżet ma swoje ograniczenia. Propozycje nie uwzględniające tej kwestii świadczą o braku realizmu. Nie bez znaczenia jest również współpraca burmistrza z Radą Miejską w celu wypracowania najwłaściwszych kierunków działania gminy. Mój program jest realny  i w sposób efektywny poprawi nasze wspólne życie.

W moich planach uwzględniam następujące działania:

• uporządkowanie gminnych finansów oraz usprawnienie pracy urzędu miejskiego w celu sprawniejszej realizacji gminnych inwestycji, jak również wsparcia aktywności mieszkańców,
• kontynuację pozyskiwania środków unijnych na gminne inwestycje,
• wspieranie lokalnych firm oraz stworzenie warunków do pozyskania nowych,
• budowę nowego dąbrowskiego ośrodka kultury,
• zagospodarowanie terenu po żwirowni przy ul. Sulika,
• doprowadzenie elektryczności do działek na Kalnie oraz rekultywację dużego stawu na cele rekreacyjne,
• budowę ścieżki rowerowej z Dąbrowy do Różanegostoku,
• instalowanie ogniw fotowoltaicznych i paneli słonecznych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek gminnych oraz wsparcie w tym zakresie mieszkańców gminy,
• przywrócenie pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności,
• zakończenie wodociągowania gminy,
• asfaltowanie miejskich i wiejskich ulic, remont chodników, modernizację dróg dojazdowych do pól, wsparcie Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wspólnego ustalenie właściciela osiedlowej kanalizacji, • rozwiązanie problemu mieszkańców ul. 11 Listopada polegającego na okresowym wylewaniu się w ich piwnicach ścieków z kanalizacji, asfaltowanie ul Przytorowej, wykonanie parkingu przy cerkwi,
• zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach  i żłobku,
• zorganizowanie letniej szkoły języka angielskiego,
• pomoc dąbrowskiemu szpitalowi,
• dofinansowanie policji w celu przywrócenie w okresie letnim dodatkowych służb,
• rewitalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie (Różanystok, Kamienna Stara, „lasek komunalny”, Kalno),
• troskę o seniorów (zapewnienie dofinansowania do szczepień ochronnych, utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ośrodka dziennego pobytu),
• wspieranie sportu szkolnego i klubów sportowych,
• budowę skateparku, określenie jego umiejscowienia oraz wielkości wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską,
• promocję lokalnych twórców, produktu lokalnego, hodowców, zwłaszcza przywrócenie należytej promocji hodowców koni,
• zapewnienie warunków do aktywności społecznej.

Ważnym elementem mojego programu jest partnerska współpraca z powiatem. Mamy wspólne cele, jak chociażby uporządkowanie terenów zielonych wokół szpitala i zwiększenie przy szpitalu miejsc parkingowych, a także przebudowa dróg powiatowych, np. Zwierzyniec Wielki-Domuraty.

Gwarantuję, że moje hasło wyborcze „Najważniejsi są ludzie, a nie polityka!” będzie mi towarzyszyło w samorządowej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Co by pan robił, gdyby nie został pan burmistrzem?

- Mam szerokie zainteresowania. Tak jak dotychczas będę zajmował się swoją pasieką. A w ramach hobby będę zajmował się również historią lokalną Dąbrowy Białostockiej. Oczywiście zachowam, wpisany w moją codzienność, kontakt z mieszkańcami i będę ich wspierać w sprawach, z którymi się do mnie zwrócą.

* * *

Takie same pytania przesyłamy wszystkim kandydatom na wójtów i burmistrzów z powiatu sokólskiego. Nie ze wszystkimi udało nam się jednak do tej pory skontaktować. Jeśli zamierzasz ubiegać się o najwyższy urząd w gminie, daj się poznać mieszkańcom! Skontaktuj się z nami mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udzielone pisemnie odpowiedzi opublikujemy na portalu wybory2018.iSokolka.eu. 

opr. (pb)

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka