Wybory 2018 - Sokółka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

W drugiej turze wyborów, 4 listopada, łatwiejsze będzie głosowanie i prostsza praca komisji; wyborca dostanie jedną kartę, na której wskaże wybranego kandydata. W powiecie sokólskim do urn pójdą mieszkańcy gminy Janów.

 

Druga tura wyborów odbędzie się w gminach, gdzie żaden z kandydatów na wójta lub burmistrza nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Głosować będzie można w godzinach 7.00-21.00. Na 24 godziny przed dniem głosowania kończy się kampania. Wyborcy otrzymają jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego z nich. Dopisanie dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na dwie osoby.

Przed przystąpieniem do głosowania trzeba okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania podpisem w odpowiedniej rubryce spisu. Na karcie powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Po wypełnieniu karty wyborca musi ją wrzucić do urny wyborczej. Karty nie wolno wynosić z lokalu wyborczego ani odstępować innej osobie.

W drugiej turze wyborów zwycięża ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli obaj kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli i ta liczba jest jednakowa, o wyborze wójta, burmistrza czy prezydenta miasta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

Tak samo jak w pierwszej turze wybory przeprowadzane będą przez dwie komisje – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania. Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania swoją pracę zaczyna co najmniej na godzinę przed otwarciem lokali wyborczych. To czas na sprawdzenie dokumentów, czy przeliczenie kart do głosowania. Z kolei obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania wyjmą głosy z urny, by następnie je policzyć.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych za pracę w drugiej turze otrzymują połowę diety przysługującej im w pierwszej turze. Stawki zaczynają się od 150 zł.

W gminie Janów w drugiej turze wyborów zmierzą się Czesław Kiejko i Jerzy Pogorzelski. Wyniki powinny być znane już w niedzielę 4 listopada wieczorem.

kurier.pap.pl

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka