Wybory 2018 - Sokółka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Wiesława Burnos

Wiek 59 lat
Wykształcenie: mgr nauk prawnych, geodeta uprawniony
Miejscowość: Stara Moczalnia
Miejsce na liście wyborczej: 5
Komitet Wyborczy Wyborców PiS
 

 

Kandydując do Sejmiku Województwa Podlaskiego  kieruję się przede wszystkim tym, że pracę na rzecz naszego regionu poczytuję sobie jako wyzwanie i zobowiązanie oraz służbę i odpowiedzialność za nasz region.

Przez ponad 38 lat pracowałam zarówno w administracji samorządowej, w której pracuję do dzisiaj na stanowisku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce, wcześniej Głównego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Sokółce, jak również geodety w Wojewódzkim, następnie Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Oddziale Sokółce.

Zdałam trzy egzaminy państwowe zdobywając uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i tytuł geodety uprawnionego. W naszym powiecie jestem na dzień dzisiejszy jedyną geodetką (w sensie kobietą) posiadającą tak duży zakres uprawnień, co poczytuję sobie i za zaszczyt i za zobowiązanie.

Wykształcenie techniczne uzupełniłam w 2002 roku wykształceniem prawniczym zdobywając na Uniwersytecie Białostockim tytuł magistra nauk prawnych.

W swojej pracy zawodowej kieruję się potrzebą gruntownego poznania każdej sprawy i wnikliwą jej oceną. Skutkuje to wydawaniem klarownych, rzeczowych i obiektywnych decyzji i orzeczeń. Duża znajomość zagadnień prawnych i administracyjnych, wynikająca z mego, także prawniczego wykształcenia oraz wieloletniej praktyki zawodowej - pozwala mi efektywnie i profesjonalnie uczestniczyć w rozstrzyganiu wielu trudnych i niekiedy spornych spraw.

Za opowiedzeniem się za moją kandydaturą, przemawiają także moje umiejętności organizacyjne oraz naturalne dążenie do sprawiedliwości.

Dodatkowo:

Jestem Prezesem Stowarzyszenia "Zdrowa Żywność Zielone Płuca Polski".

W 2011 roku zostałam zaproszona do światowej organizacji Who is who (ang.), w Polsce Kto jest kim i jestem wpisana w leksykonie  tej organizacji pod Nr PL.1100791.

(Krótko o tej organizacji: Who is who (ang.), w Polsce Kto jest kim – leksykon zawierający biogramy osób żyjących; w Polsce pierwszy taki leksykon ukazał się w 1938, obszerne leksykony wydano następnie w 1984, 1989, 1993, 2001. Nie można samemu podjąć decyzji o wpisie do tego typu publikacji. Redakcje we własnym zakresie przeprowadzają poszukiwania osób, szczegółowo obserwując wzmianki w mediach oraz dokonując przeglądu leksykonów branżowych i archiwów. Publikacje zawierają biografie osób o prestiżu nie tylko międzynarodowym, ale także znanych i cenionych specjalistów o znaczeniu krajowym a nawet regionalnym, biografie polityków, naukowców, ludzi mediów i kultury, sportowców, prawników, przedstawicieli kościoła i wielu innych dziedzin. Decyzję o przyjęciu biografii do publikacji w leksykonie podejmuje zespół redakcyjny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. W jego trakcie oceniają, czy życiorys rozmówcy spełnia międzynarodowe standardy wydawnictwa).

Od ponad 20  lat prowadzę wraz z rodziną gospodarstwo rolne  o profilu ekologicznym we wsi Moczalnia Stara, o pow. ogólnej około 11 ha. Gospodarstwo to daje wysokiej jakości żywność mojej rodzinie, przyjaciołom a nadwyżki są sprzedawane indywidualnym odbiorcom w ramach detalicznej sprzedaży z gospodarstwa rolnego.

 

 

Mam nadzieję, że moje pragnienie pracy na rzecz naszego regionu oraz  służenia profesjonalną pomocą ludziom naszej lokalnej społeczności i zespołom pracowniczym naszego województwa  - będzie głównym argumentem w oddaniu na mnie Twojego głosu. Wspólnie zabierzmy się do budowy i wesprzyjmy dobre dzieło.

Z poważaniem i podziękowaniem,
Wiesława Burnos


--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka