Wybory 2018 - Sokółka

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Marcin Sutkowski

Wiek 33 lata
Wykształcenie: wyższe
Miejscowość: Sidra
Miejsce na liście wyborczej: 10
Komitet Wyborczy Wyborców PiS
 

 

Informacje dodatkowe:

Urodziłem się i wychowałem w Powiecie Sokólskim. Tu uzyskałem podstawy wykształcenia oraz ukształtowała się moja osobowość.

Uzyskałem tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, którą ukończyłem z wyróżnieniem, w 2013 r. uzyskałem tytuł zawodowy radcy prawnego.

Od 2013 r. wykonuję zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, w ramach której świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz prawnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Jestem również zaangażowany w nadzór nad funkcjonowaniem strategicznych spółek, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEWARR Sp. z o.o. z Warszawie.

Z samorządem terytorialnym związany jestem od 2007 r.

W latach 2007-2013 w biurze poselskim Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Biura ds. Prawnych, współpracowałem z wieloma doświadczonymi samorządowcami. Od 2010 r., początkowo jako aplikant radcowski, a obecnie jako radca prawny świadczę obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W kadencji 2014-2018, dzięki zaufaniu mieszkańców Powiatu Sokólskiego, miałem zaszczyt pełnić funkcję radnego Rady Powiatu Sokólskiego, w której przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej.

Jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. W listopadzie 2016 r. zostałem wybrany do pełnienia funkcji członka Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwość w Białymstoku, a następnie członka Zarządu Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Sokólskim.

Mojej priorytety to:

• jak najszybsza realizacja inwestycji polegającej na budowie wiaduktu nad torami PKP na ulicy Kryńskiej w Sokółce wraz z przebudową tej ulicy;
• dokończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej Dąbrowa Białostocka – Sokółka;
• remont drogi Sokółka-Krynki;
• pozyskanie środków na podniesienie jakości usług szpitali powiatowych, województwo musi wesprzeć Powiat Sokólski w budowie bloku operacyjnego sokólskiego szpitala;
• wsparcie powiatu i gmin w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji drogowych;
• pozyskanie środków na realizację programów rewitalizacyjnych gmin;
• rozwój obszarów wiejskich w szczególności poprzez wparcie budowy dróg, świetlic oraz domów kultury;
• wsparcie organizacji pozarządowych, a w szczególności klubów sportowych.

 

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka