Komisarz wyborczy w Suwałkach wygasił mandat radnej Ewie Kulikowskiej. Przepisy zabraniają łączenia funkcji burmistrza i radnej.

 

Stosowny dokument został dziś opublikowany w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”.

Komisarz postanowił stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Sokółce wybranej w okręgu wyborczym nr 2 – Pani Ewy Kulikowskiej z listy nr 19 KWW Ludowo-Chrześcijański, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., wskutek wyboru na Burmistrza Sokółki. Postanowienie doręczyć niezwłocznie zainteresowanej, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sokółce.Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia

- czytamy.

Ewa Kulikowska w ostatnich wyborach samorządowych starowała na radną i ubiegała się jednocześnie o fotel włodarza gminy Sokółka. W pierwszym przypadku zdobyła 594 głosy, w drugim poparło ją 6394 osób, przez co wybory na burmistrza rozstrzygnęły się już 21 października. Mandat radnej został wygaszony z mocy prawa.

W okręgu nr 2 w Sokółce z KWW Ludowo-Chrześcijański do rady weszły trzy osoby: Ewa Kulikowska, Ewa Karczewska (127 głosów) oraz Jarosław Sawoń (116). Po wygaszeniu mandatu burmistrz nową radną zostanie prawdopodobnie Marta Jarosz, którą poparło 76 wyborców.

(pb)

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka